Previous Lesson Complete and Continue  

  కొత్త డైరీ ఫారమ్‌ని ప్రారంభించడానికి మీరు వ్యాపార ప్రణాళికను ఎలా సిద్ధం చేస్తారు?