Previous Lecture Complete and Continue  

  आपला सद्यस्थितीमध्ये असणाऱ्या दुग्ध व्यवसायाच्या विस्तारीकरणासाठी व्यावसायिक नियोजन कसे कराल?