Previous Lecture Complete and Continue  

  जंतांचा प्रादुर्भाव ओळखण्यासाठी शेणाच्या कोणत्या चाचण्या केल्या जातात ?