Previous Lecture Complete and Continue  

  प्रतिजैविके ,अफ्लाटॉक्सिन , तणनाशके यांचा अंश ओळखण्यासाठी कोणत्या चाचण्या कराव्यात ?