Previous Lecture Complete and Continue  

  जैव-सुरक्षिततेद्वारे बॅक्टेरियाची संख्या कमी कशी करावी ?