Previous Lesson Complete and Continue  

  हायड्रोपोनिक्स प्रणाली चारा निर्मितिसाठी वापरन्याचे कोणते तोटे आहेत ?