Previous Lesson Complete and Continue  

  गाभण कालावधी किंवा दुधाची अवस्था यावरून जनावरांची निवड कशी करावी ?