Previous Lecture Complete and Continue  

  बॉडी कंडीशन स्कोर किंवा शरीर स्थितीचा गुणांक (बीसीएस) म्हणजे काय ?