Previous Lecture Complete and Continue  

  वैरणीमधील एडीएफ आणि एनडीएफ म्हणजे काय?