Previous Lesson Complete and Continue  

  काही कोरड्या चाऱ्यातील तंतुमय पदार्थांचे म्हणजे एनडीएफचे प्रमाण जास्त असेल तेव्हा तुम्ही काय करावे?