Previous Lesson Complete and Continue  

  एकत्रित मिश्र आहार किंवा टीएमआर दुभत्या जनावरांना कशा प्रकारे देण्यात यावा?