Previous Lesson Complete and Continue  

  कोलोस्ट्रम म्हणजेच चीक चांगल्या दर्जाचा आहे किंवा नाही हे कसे ओळखावयाच ?