Previous Lesson Complete and Continue  

  कालवाडीवर होणार खर्च आणि तिचा उत्पन्न किती ?