Previous Lecture Complete and Continue  

  वासरांमध्ये कोणत्या प्रकारच्या खनिजांची कमतरता जाणवू शकते व आपण हे कसे रोखू शकतो ?