Previous Lecture Complete and Continue  

  नवीन जन्मलेल्या वासरांमध्ये गर्भ नाळेचा संसर्ग आपण कसे रोखू शकतो ?