Previous Lesson Complete and Continue  

  पोटाची रचना पूर्ण विकसित झालेल्या कालवडीला काय आहार द्याल ?