Previous Lecture Complete and Continue  

  कृत्रिम रेतनासाठी वापरलेल्या वीर्यकांडी वरील माहिती वाचून आपण नोंदी कोणत्या प्रकारे ठेवू शकतो ?