Previous Lecture Complete and Continue  

  जनावरांमध्ये जंतनिर्मूलन केव्हा करावे ?