Previous Lecture Complete and Continue  

  दुधातील जनावरांच्या शरीराची उणे उर्जा स्थितीमुळे जनावराच्या सुपिकेतेवर कसा परिणाम होतो ?