Previous Lecture Complete and Continue  

  जंतनिर्मूलन करत असताना शेतकऱ्यांना काय अडचणी येतात ?