Previous Lecture Complete and Continue  

  जंतनिर्मूलन म्हणजे काय ? आणि त्याचा दुधारु जनावरांना काय फायदा आहे?