Previous Lecture Complete and Continue  

  कृमी अथवा जंतांमुळे जनावराच्या तब्येतीवर काय परिणाम होतो ?